ja.SETRIM.sk
Životné poistenie

Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a má záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky, prípadne si chce nasporiť peniaze na čokoľvek. Ide o dobrovoľné poistenie, ktoré kryje najmä smrť poisteného a v prípade variantu so sporením patrí do 3. piliera dôchodkového zabezpečenia.

Prečo uzavrieť životné poistenie?

Dobré dôvody pre uzavretie životného poistenia:

Vytvorenie finančnej rezervy pre prípad plánovaných a neočakávaných udalostí

  • sporenie na starobný dôchodok
  • študijné náklady dieťaťa
  • zabezpečenie vena pre deti
  • obstaranie bytu alebo domu
  • cestovanie
  • kúpa automobilu
  • založenie vlastnej firmy

Finančné zabezpečenie rodiny

Poistiť by sa mal najmä živiteľ rodiny, ktorý svojím príjmom finančne zabezpečuje svojim blízkym životné náklady (platenie účtov) a nech je akokoľvek nenahraditeľná jeho strata v prípade náhlej smrti, poistné plnenie poskytuje okamžitú finančnú kompenzáciu výpadku príjmu domácnosti.

Zaistenie splatenia dlhov

Životné poistenie zabezpečuje poisteného, zaťaženého hypotékou, stavebným úverom, spotrebným úverom, leasingom alebo inou pôžičkou v prípade smrti, invalidity, úrazu alebo práceneschopnosti.

Pokrytie nákladov na liečenie

Životným poistením môže byť zabezpečená úhrada za nadštandartnú lekársku starostlivosť, náhrada za výpadok príjmu v prípade diagnostikovania kritických chorôb ako je rakovina, srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek a podobne.

Obráťte sa na: Petra Ferenczyová 0911 043111 ferenczyova@koop.sk.

Povedzte, že máte kontakt zo stránky www.setrim.sk a dostanete zľavu.

video porno, porno, cipki, film porno