ja.SETRIM.sk
Šetrenie času v Číne
Najprv si prečítajte text a potom pozrite video.
 
Toto je naozaj veľmi sofistikované riešenie.
Prezentácia inovácie Čínskych rýchlovlakov, ako môžu cestujúci  nastúpiť a vystúpiť bez zastavenia vlaku v stanici.
Vlak sa presúva vo veľkej rýchlosti a nestráca zbytočne čas. Ak je medzi Beijing a Guangzhou 30 staníc, tak zastaviť a znova rozbehnúť vlak v každej stanici znamená stratu energie aj času. Iba 5-minútové zastavenie znamená navýšenie trvania cesty o 2,5 hodiny (5 min x 30 staníc).
Ako to funguje?
Nastupujúci do vlaku: cestujúci na stanici pred príchodom vlaku do stanice nastúpia do prípojnej kabíny. Keď prí­de vlak, nezastaví, len spomalí, aby zachytil prípojnú kabínu, ktorá sa presúva spolu s vlakom po jeho streche dozadu na koniec vlaku. Keď sa vlak vzdiali zo stanice, cestujúci nastúpia z prípojnej kabíny priamo do vlaku. Kabína sa postreche vlaku presunie na jeho začiatok.
Vystupujúci z vlaku: kým je vlak ešte v pohybe, cestujúci, ktorí chcú vystúpiť na najbližšej stanici, nastúpia do prípojnej kabíny, ktorá je na streche na začiatku vlaku. Keď vlak príde do stanice, prípojnú kabínu odpojí na vstupe do stanice. Cestujúci vystúpia z kabíny pohodlne po odchode vlaku zo stanice. V rovnakom čase na výstupe zo stanice vlak naberá na strechu v prednej časti vlaku novú kabínu.
A teraz si pozrite video.
video porno, porno, cipki, film porno